VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Har du svårt att slutföra köpet?

Det kan vara så att du har en Cookie som blockerar att du kommer vidare eller ett virusskydd. vår sida är säkrad så det finns ingen oro för virus men det kan vara så att skyddet blockerar att nästa steg dyker upp. Vad du kan göra är att pröva med en annan enhet, exempelvis mobilen eller en fast dator. Alternativt att du öppnar ett ”Inkognito” fönster och prövar att lägga din beställning där. om problemet kvarstår maila gärna till [email protected]

Varifrån kommer köttet i era viltlådor?

Köttet i våra viltlådor kommer från Östergötland, Södra Sörmland och Norra Småland.

När levererar ni beställda viltlådor?

Vi har som målsättning att leverera lådor inom 10 dagar från beställning. Vår leveransdag i Stockholm, Norrköping, Linköping, Nyköping, Uppsala och Södertälje är Söndagar mellan kl 10:00-22:00.

Göteborg, Borås och Ulricehamn levererar vi en lördag i månaden mellan kl 10:00-22:00 

Jag såg att ni hade en rådjuslåda tidigare men när jag tittar nu finns den inte kvar, varför?

Några av våra lådor, däribland rådjurslådan, är sk. säsongslådor som vi säljer under en begränsad tidsperiod. Anledningen till att de säljs under en viss period är att det inte går att få tag på tex rådjurskött i tillräcklig mängd vissa tider på året. 

Kan man få bestämma själv vilka styckdetaljer man vill ha i en låda?

Vi har satt ihop välkomponerade lådor som passar de flestas önskemål. Dessa packas på vilthanteringsanläggningarna och därmed är det svårt att göra kundspecifika lådor. Vid stora volymer kan saken diskuteras. Skicka i sådant fall en förfrågan till [email protected]

Jag är lite osäker på hur jag skall tillaga viltköttet. Jag tycker det lätt blir torrt. Har ni något tips?

Viltkött är egentligen inte svårare ett tillaga än annat kött. Det man bör tänka på är att ha kontroll på stekgraderna. Under våra receptflikar finner du information om lämpliga stekgrader och lite andra tips på hur du bäst tinar ditt kött osv. Du hittar också fina recept av bland annat vår ambassadör Mia Bremer från Restaurang På Hörnet i Vadstena.

Jag har hört talas om att det kan finnas trikiner i vildsvinskött. Innebär det en risk att äta vildsvinsköttet?

Allt vildsvinskött som används i viltlådorna från Gläntans Viltkött kommer från trikintestade vildsvin för att garantera att det inte förekommer trikiner i köttet. Alla vildsvin och även hjortar, älgar och rådjur besiktigas dessutom av livsmedelsinspektörer vid vilthanteringsanläggningarna för att garantera att köttet kommer från i övrigt friska djur.

Är det någon risk för höga cesiumvärden i vildsvinskött med tanke på Tjernobylkatastrofen?

Då vildsvinsköttet Gläntans Viltkött säljer i huvudsak kommer från Östergötland som ligger utanför de mest drabbade områdena i Sverige bör risken för höga värden vara låga.

Nedan följer information från Livsmedelsverket:
Cesium i vildsvin Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt undersökte 2013 cesiumhalter i vildsvin. Syftet med studien var bland annat att undersöka hur utbrett det är med förhöjda halter av cesium-137 i vildsvin.

Vildsvinskött som kan innehålla förhöjda halter av cesium-137 kommer från de områden som drabbades av radioaktivt nedfall från olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl 1986. Det gäller framför allt områden i Västmanlands, Uppsala, Gävleborgs och Södermanlands län.

Resultaten visar att av 17 skjutna vildsvin i Uppsala och Västmanland län, låg sex stycken över gränsvärdet på 1500 Bq/kg. Men innehållet av cesium-137 i vildsvinskött varierade avsevärt även bland djur skjutna inom samma område. Risken att just det vildsvinskött du äter skulle innehålla så höga halter cesium-137 att det skadar hälsan är därför, vad vi vet i dag, mycket låg.

Vad är det för fetthalt i de olika viltfärserna samt förhållandet mellan Kollagen och köttprotein i regel?

Vildsvinsfärs: Fetthalt lägre än 15%. Förhållande mellan Kollagen och Köttprotein lägre än 17%

Älgfärs: Fetthalt lägre än 10%. Förhållande mellan Kollagen och Köttprotein lägre än 17%

Hjortfärs: Fetthalt lägre än 10%. Förhållande mellan Kollagen och Köttprotein lägre än 17%

Uppdaterar…
  • Du har inga produkter i varukorgen.