Sök

Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till innehåll i det här avsnittet med hjälp av sidofältet.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Vi i Gläntan

Vi brinner för att fler ska få möjligheten till att ta del av naturligt viltkött från svensk skog och mark. Vi vill bidra till samhället i stort genom att tillgängliggöra det naturligt, hållbara viltköttet, men också genom att arbeta för en levande landsbygd, öppna landskap, nyttig mat och härliga smakupplevelser.

Oscar ute i skogen och jagar svenskt viltkött

Gläntans viltkött tog sin början

År 2014 startades Gläntans Viltkött av initiativtagare Oskar Danielsson och hans familj. En familj vars gård Skårsjö bedriver en omfattande jaktverksamhet. Det genuina intresse för jakt, viltkött och mat med kvalité var drivkraften till att utveckla företaget vidare. I dag drivs Gläntans Viltkött av Oskar Danielsson och Oscar von Stockenström

Därför vi är så stolta över det vi gör

Största delen av svenskt viltkött kommer från älg, vildsvin, hjort och rådjur. Viltkött är ett bra alternativ om du vill äta kött, men samtidigt är det en begränsad resurs. 
Eftersom det går inte åt någon extra odlingsmark för vilda djur, så därför bedöms de extra växtgasutsläppen som små. Studier visar att exempelvis vildsvin har ett klimatavtryck som ligger långt under kycklingkött.
Gläntans Viltkött skapar möjlighet att få ut mer av det viltkött som produceras på marknaden, som annars stannar hos jägarna.